70% van de eigenaren van 100 grootste daken in Amsterdam aan de slag met zonne-energieGemeente Amsterdam

Normal zonnepanelen op het raadhuis
Afbeelding: Gemeente Amstelveen/Aalsmeer

Steeds meer eigenaren van grote daken in Amsterdam spannen zich in om zonnepanelen op hun dak te leggen. Ongeveer 20% van de allergrootste daken wordt al benut. Voor nog eens 50% is SDE-subsidie van het Rijk verleend of aangevraagd om een zonne-energieproject mogelijk te maken. Deze projecten worden de komende jaren voorbereid en uitgevoerd.De 100 grootste daken zijn samen goed voor 15% van het totale potentieel aan zonne-energie. Amsterdam heeft de ambitie in deze collegeperiode 250 van megawatt (MW) zonne-en ergie te realiseren. In oktober van dit jaar stond de teller op 108 MW, ten opzichte van 73 MW begin dit jaar.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Een manier om snel meer duurzame energie op te wekken, is door ons te richten op de grootste daken van Amsterdam en te zorgen dat deze daken zo snel mogelijk worden benut. Zij zijn namelijk goed voor 15% van het zonpotentieel in Amsterdam. De gemeente spreekt grote dakeigenaren daarom aan en roept ze op om stappen te zetten richting het opwekken van duurzame energie. Bedrijven en instellingen kunnen op hun beurt rekenen op ondersteuning van de gemeente, in de vorm van energiescans en subsidie voor projectvoorbereiding.”

Verplichting voor grote daken
Nu geldt nog dat de gemeente de bezitters van grote daken volop faciliteert, maar uiteindelijk moet iedereen meedoen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij werkt aan een wijziging van het Bouwbesluit en het college is blij dat gemeenten daarmee de mogelijkheid krijgen om duurzaam gebruik van daken te kunnen verplichten.

Dichtbij de bron
De gemeente Amsterdam werkt bij de totstandkoming van zonne-daken nauw samen met Liander. Juist in de stad is het efficiënt om zonnepanelen op daken aan te sluiten op het elektriciteitsnet, omdat de zonnestroom daar dicht bij de bron wordt verbruikt. Uit een analyse van Liander blijkt dat zonprojecten op de grote daken goed kunnen worden ingepast op het elektriciteitsnet.

Inzicht in dakgebruik
Amsterdam heeft de grote daken op basis van gegevens van zonatlas.nl en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) in kaart gebracht. Op https://maps.amsterdam.nl/zonprojecten/ is te zien waar deze daken zich bevinden en welk daken inmiddels al worden ingezet voor het opwekken van duurzame energie.

Regionale Energie Strategie
In zowel de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 als het concept voor de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid is opgenomen dat de gemeente geschikte daken wil benutten voor het opwekken van zonne-energie. De ambitie is om in deze collegeperiode 250 megawatt (MW) zonne-energie te realiseren. Dit is het tussendoel op weg naar 550 MW zonne-energie in 2030.

Adverteren op Mokum.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Mokum.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Amsterdam
14:20

17° C

Bewolkt

0.89 km/h

73%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief