78 miljoen voor duurzame werkgelegenheid in Amsterdam

Normal download  20

Amsterdam investeert 78 miljoen euro in een pakket aan maatregelen dat bijdraagt aan de werkgelegenheid en aan de verduurzaming van de stad. Het gaat om investeringen in onder meer het renoveren en isoleren van panden, het versneld aardgasvrij maken van woningen en in zonnepanelen op daken van corporatiewoningen. De zes ‘duurzame banenmotoren’ leiden tot en met 2025 naar verwachting tot circa 3.800 fte aan extra werkgelegenheid. De investeringen van de gemeente kunnen – samen met het realiseren van de overige duurzaamheidsambities van Amsterdam – zo’n 2,7 miljard aan private investeringen aanjagen tot en met 2025. Dit staat in het ‘Duurzaam herstelplan’, dat vandaag door het college van B en W is gepresenteerd. Om ervoor te zorgen dat er de komende jaren voldoende gekwalificeerde vakkrachten zijn om de banen in te vullen, heeft de gemeente in een intentieverklaring met werkgevers en uitvoerders afspraken gemaakt het opleiden van potentiële arbeidskrachten en toeleiding naar de technische sectoren.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Onder meer de Europese Commissie pleit ervoor om duurzaamheid door de coronacrisis niet op de lange baan te schuiven, maar juist nú maatregelen te nemen die bijdragen aan duurzaam economisch herstel. Amsterdam pakt die handschoen op. Dit levert niet alleen banen op, maar is ook goed nieuws voor ons klimaat. Met dit pakket aan maatregelen gaan we meer schone energie gaan opwekken en onze CO₂ uitstoot terugbrengen, door betere isolatie en het aardgasvrij maken van woningen. Omdat er veel gekwalificeerd personeel nodig is om de banen die deze investeringen opleveren te vervullen, heeft de gemeente met werkgevers en onderwijsinstellingen een intentieverklaring ondertekend. Hierin hebben we afspraken gemaakt over extra stages, leer-werktrajecten en banen bij alle investeringen in het kader van duurzaam herstel.”

Intentieverklaring

De gemeente, (lokale) ondernemingen en onderwijsinstellingen hebben in een intentieverklaring afspraken gemaakt over:

• het realiseren van extra stages, leer-werktrajecten en (zij-instroom, van werk naar werk) banen
bij alle investeringen in het kader van duurzaam herstel;
• de gezamenlijke inspanningen die nodig zijn om het rendement en de kwaliteit van de
beroepsopleidingen en de om- en bijscholingsinitiatieven te vergroten;
• de verbinding met (kleinere) lokale initiatieven;
• het krijgen van beter gezamenlijk inzicht in de ontwikkeling van de vraag op korte en
middellange termijn, zodat hier een adequaat aanbod voor kan worden georganiseerd.

De intentieverklaring wordt op korte termijn ondertekend door de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woning Corporaties (AFWC), Alliander, Vattenfall, Leden van het Arbeidsmarkt Samenwerkingsnetwerk Techniek groot Amsterdam (De Technologiecoalitie Noord-Holland: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Koninklijke Metaalunie, FME, FNV, Wij Techniek, OOM en A+O-Metalektro en de Vakschool Technische Installaties) en ROC van Amsterdam en Flevoland.

Banenmotoren

Het duurzaam herstelplan bestaat uit zes ‘banenmotoren’: een renovatiemotor, een warmtemotor, een zonmotor, een eigen vastgoed motor, een klimaatadaptatiemotor en een MKB-motor. De motoren en hun impact op werkgelegenheid zijn doorgerekend door de onafhankelijke onderzoeksbureaus SEO en CE Delft.

Start in 2020 en 2021

In 2021 worden de eerste woningen van woningcorporaties geïsoleerd en in de zomer van 2021 start de gemeente met een collectief inkooptraject voor isolatie voor bewoners. In 2021 worden in het kader van de ‘warmtemotor’ de eerste duizend woningen versneld aangesloten op het warmtenet. Nog dit jaar start een vergroeningsproject in Nieuw-West dat bijdraagt aan het verbeteren van de klimaatadaptatie. Alle werkzaamheden worden zoveel mogelijk sociaal aanbesteed, zodat ze zoveel mogelijk banen voor werkzoekenden opleveren.

Adverteren op Mokum.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Mokum.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Amsterdam
21:50

17° C

Bewolkt

0.89 km/h

73%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief