Amsterdam biedt extra hulp om scholen veilig te houden

Normal download  20

Het college van B en W maakt zich zorgen over de incidenten op scholen in het afgelopen jaar en heeft daarom 2 miljoen euro uitgetrokken voor een brede aanpak om de rust en veiligheid te vergroten op en rondom middelbare scholen en scholen voor beroepsonderwijs. Dit komt bovenop de inzet van het college voor kwetsbare jongeren, op straat en online.

Burgemeester Femke Halsema: "We zien nare incidenten. Daarom gaan we de bestaande aanpak van veiligheidsproblemen, zoals wapens, geweld en drugshandel onder jongeren, beter en eerder verbinden met de aanpak van problemen op school. Daardoor krijgen scholen meer grip op veiligheidsproblemen en zijn zij ook partner in de aanpak van problemen in de wijk. Zo maken we scholen en buurten veiliger."

Meldingen komen uit alle stadsdelen en gaan over zaken zoals drugshandel, wapen-incidenten, ronselen voor criminele groepen, seksueel overschrijdend gedrag en fysieke agressie en bedreiging. In de afgelopen weken hebben zich twee incidenten voorgedaan die voor veel onrust hebben gezorgd en waarbij een scholier ernstig gewond is geraakt. Scholen geven ook aan regelmatig wapens te vinden in tassen en kleding van leerlingen.

Leerlingen durven incidenten vaak niet te bespreken met hun ouders, de politie of school. Daardoor is het moeilijk om daders en onderlinge verhoudingen tussen leerlingen in kaart te brengen. Scholen voelen soms ook schroom om zich te melden omdat ze niet te boek willen staan als school met veiligheidsproblemen. Door een brede aanpak waarbij scholen en jeugd- en veiligheidspartners intensiever en eerder gaan samenwerken zijn scholen beter in staat om veiligheidsproblemen het hoofd te bieden. Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs): "Je kan niet leren als je je niet veilig voelt. School moet een veilige plek zijn en het is belangrijk dat wij samen met scholen hiervoor zorgen. "

Het college trekt extra geld uit om de deskundigheid van onderwijsprofessionals over forensische problematiek te vergroten, zodat zij eerder problemen kunnen signaleren en kunnen ingrijpen als jongeren dreigen af te glijden, en soms te blijven, in de criminaliteit. De bestaande jeugd- en veiligheidsaanpak in de wijken wordt uitgebreid en scholen worden hierbij betrokken. Ook wordt de inzet van jongerenwerk op scholen uitgebreid.

Veiligheidsproblemen spelen niet alleen op school, maar ook op straat en soms zelfs thuis. Daarom is een brede aanpak nodig. Wethouder Simone Kukenheim (Jeugd): "Deze problematiek staat niet op zichzelf, maar komt voort uit wat er bij jongeren thuis, op straat en online speelt. Met stevige netwerken rondom risicojongeren en hun ouders kunnen we kwetsbare jongeren ondersteunen en voorkomen dat ze afglijden in de criminaliteit."

Adverteren op Mokum.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Mokum.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Amsterdam
02:31

17° C

Bewolkt

0.89 km/h

73%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief