Amsterdam investeert 28 miljoen euro in herstel van de economie

Normal download  20

De gemeente geeft een impuls van 28 miljoen euro aan het herstel van de zwaar getroffen Amsterdamse economie (1). Met het geld gaat Amsterdam investeren in een ‘bredere economie’. Zo zet de gemeente met het Actieplan congressen in op het aantrekken van zakelijke bezoekers, moet het MKB Digitaliseringsoffensief ondernemers helpen om in versneld tempo digitaal te ondernemen en wordt verkend hoe er meer lab-en onderzoeksruimte kan komen in de health sector.

Een deel van het geld wordt gebruikt om initiatieven uit de stad te co-financieren. Van de 28 miljoen euro wordt 10 miljoen euro eenmalig extra beschikbaar gesteld (2), 11 miljoen euro komt uit bestaande economische structuur- en arbeidsmarktversterkingsmiddelen en 7 miljoen euro komt in 2021 extra beschikbaar vanuit Europese subsidies. Dit geld komt bovenop de 40 miljoen euro die de stad wil steken in de regionale ontwikkelmaatschappij (voorheen Invest MRA). En al eerder werd voor 2021 14 miljoen euro uitgetrokken voor lastenverlichting van ondernemers en 78 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zes duurzame banenmotoren.

Met de investeringen zet Amsterdam in op duurzaam economisch herstel, het versterken van de economische veerkracht en het aanjagen van vernieuwing in duurzame groeisectoren. Dat moet ertoe leiden dat innovaties sneller van de grond komen en meer werkgelegenheid ontstaat.

Duurzame en innovatieve congresstad
De gemeente wil een andere invulling geven aan het toerisme, bijvoorbeeld door meer aandacht te geven aan op kwaliteit gerichte bezoekers. Er komt geld beschikbaar om Amsterdam te positioneren als een duurzame en innovatieve congresstad. Ook trekt Amsterdam geld uit om adviezen over de toekomst van de bezoekerseconomie van ondernemers, culturele instellingen, onderwijsinstellingen, experts en bewoners te kunnen realiseren. Onderdeel hiervan is de opdracht aan amsterdam&partners om een imagocampagne te starten.

Digitaliseren MKB
Bepaalde sectoren hebben het door de coronapandemie extra moeilijk. Amsterdam zet de komende jaren fors in op het ondersteunen en weerbaarder maken van het MKB. Dat gebeurt onder andere met het MKB Digitaliseringsoffensief. Digitalisering speelt een cruciale rol bij het vergroten van de overlevingskansen van het MKB, en veel bedrijven geven aan grote behoefte te hebben aan praktische ondersteuning.

Vernieuwing in duurzame groeisectoren
De gemeente gaat innovatieve (Amsterdamse) bedrijven ondersteunen die zich bezighouden met maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid of verduurzaming. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of meer lab- en onderzoeksruimte mogelijk is voor onderzoekers en innovatieve bedrijven in de health sector. Hoe meer innovaties er in Metropoolregio Amsterdam ontstaan, hoe beter dat is voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Ook bij het aantrekken van internationale bedrijven wordt gekeken naar innovatieve bedrijven die duurzame banen voor de arbeidsmarkt in Amsterdam en de regio opleveren.

Economische verkenningen
Uit de Economische Verkenningen MRA 2020, die 24 november jl. werden gepresenteerd, blijkt dat de economie van de Metropoolregio Amsterdam hard wordt getroffen door de coronacrisis. Naar verwachting krimpt de economie in Nederland 5 procent terwijl voor de MRA een krimp van 6 tot 7 procent verwacht wordt. Dit komt door de grote impact van de coronacrisis op onder andere Schiphol, horeca, cultuur, toerisme, sport en recreatie: sectoren met een sterke vertegenwoordiging in de Metropoolregio.

Uit de verkenningen blijkt echter ook dat de regio een sterke basis heeft, zodat er goede vooruitzichten zijn voor krachtig herstel. Daarvoor is effectieve samenwerking vereist: binnen de regio, daarbuiten en met het Rijk. Door samenwerking en scherpe keuzes op het gebied van arbeidsmarkt, woningmarkt en infrastructuur- en verduurzamingsopgaven, kan de hele regio sterker uit deze crisis komen.

Adverteren op Mokum.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Mokum.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Amsterdam
20:09

17° C

Bewolkt

0.89 km/h

73%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief