Amsterdamse hogescholen en ROC ondersteunen inclusief onderwijs met intentieverklaring

8 maanden geleden gepubliceerd

Op dinsdag 3 oktober 2023 ondertekenen Amsterdamse hogescholen en het ROC van Amsterdam-Flevoland een intentieverklaring voor inclusief onderwijs. De Hogeschool van Amsterdam, het ROC van Amsterdam-Flevoland, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool IPABO zijn hierbij betrokken. De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben de verklaring al eerder ondertekend.

Inclusief onderwijs voor studenten met een beperking

Naar schatting volgt meer dan een derde van de studenten in het hoger onderwijs een opleiding met een mentale of fysieke beperking. Hiervan wordt 39% belemmerd in hun studie. Ook binnen het mbo geeft één op de drie studenten aan te studeren met een beperking, leerprobleem of blijvende ziekte.

VN-verdrag voor mensen met een handicap

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor mensen met een handicap omarmd. Dit verdrag roept op tot inclusief onderwijs. Om hun commitment hieraan te tonen, kunnen onderwijsinstellingen een speciale intentieverklaring ondertekenen, opgesteld door het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). Alle ondertekenaars krijgen toegang tot een landelijke werkgroep waarin ervaringen kunnen worden gedeeld. Het ECIO ondersteunt alle ondertekenaars met kennis over de implementatie van het verdrag.

Campagne voor 100% commitment

Het ECIO voert samen met onderwijsminister Robbert Dijkgraaf een campagne om alle hogescholen en universiteiten te laten ondertekenen. Tot nu toe hebben 12 universiteiten, 15 hogescholen en 6 mbo-scholen de intentieverklaring ondertekend.

Diversity Week bij Hogeschool van Amsterdam

Op 3 oktober, de dag van de ondertekening, start de Hogeschool van Amsterdam de Diversity Week. Tijdens deze week worden er verschillende activiteiten georganiseerd die in het teken staan van diversiteit en inclusie. Zo zijn er bijvoorbeeld debatten in een ballenbak, waarin studenten, medewerkers, buurtbewoners en stakeholders worden uitgedaagd om mee te praten over relevante kwesties. Daarnaast zijn er workshops over inclusieve communicatie en leiderschap, en lezingen over onderwerpen zoals racisme, het slavernijverleden, gelijke kansen, lhbtiq+-emancipatie en neurodiversiteit.

Related news