Geen reclamebelasting in 2020 wegens corona-crisis en gratis parkeervergunning voor zorgpersoneel in Gemeente Amsterdam

Normal pexels photo 3786126

Het college van B en W presenteert vandaag een aantal maatregelen om Amsterdamse ondernemers en zorgpersoneel te ondersteunen tijdens de corona-crisis. Op dinsdag 17 maart 2020 kondigde het kabinet een uitgebreid maatregelenpakket aan om de klappen voor ondernemers te verzachten en op te vangen. In het verlengde van deze maatregelen komt het college van B en W ondernemers tegemoet met gemeentelijke belastingverlichtingen. Belastingmaatregelen die worden genomen zijn onder andere dat ondernemers geen reclamebelasting hoeven te betalen in 2020 en het niet heffen van precariobelasting voor terrassen voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2020. Daarnaast heeft het college besloten om zorgpersoneel een gratis parkeervergunning te verstrekken. Met deze parkeervergunning kan in de hele stad worden geparkeerd. Het college bespreekt de voorstellen vandaag met de gemeenteraad.

De uitbraak van het coronavirus en de zware maatregelen die zijn genomen om de groei van het virus te vertragen, hebben verstrekkende gevolgen voor alle Amsterdamse ondernemers. Velen weten niet of hun bedrijf deze crisis overleeft.

Wethouder Victor Everhardt (Belastingen): “Omdat de reclamebelasting voor elke ondernemer geldt en omdat bijna alle ondernemers de komende periode geen voordeel zullen hebben van reclame-uitingen in de openbare ruimte, zal er in 2020 geen reclamebelasting worden geheven. Dat betekent een lastenverlichting voor een winkelier in het centrum van gemiddeld 300 tot 500 euro per jaar. Met deze en andere belastingmaatregelen geven we ondernemers enige verlichting in deze moeilijke tijd.”

Ook voor andere partijen, zoals evenementenlocaties die alle activiteiten voor de komende periode hebben moeten annuleren, maakt het niet hoeven te betalen van de in dit jaar ingevoerde reclamebelasting een groot verschil. Het niet heffen van de reclamebelasting zorgt ervoor dat Amsterdam 10 miljoen euro minder aan inkomsten zal ontvangen dan begroot voor 2020

Precario voor terrassen wordt niet geheven tot 1 juli 2020

De cafés in Amsterdam hebben hun deuren en terrassen moeten sluiten. Het valt niet in te schatten hoe lang deze situatie nog zal aanhouden. Amsterdam wil ondernemers niet belasten voor een terras waar gasten geen gebruik van maken en ondernemers dus geen profijt van hebben. Als de sluiting van cafés en restaurants aanhoudt tot na de zomer, kan dat een aanleiding zijn om in heel 2020 geen precariobelasting voor terrassen te heffen. Het niet heffen van de precariobelasting tot 1 juli 2020, zorgt ervoor dat de stad in ieder geval 1,7 miljoen euro minder aan inkomsten zal ontvangen dan begroot voor 2020.

Gratis stadsbrede parkeervergunningen voor zorgpersoneel

Het college wil ervoor zorgen dat cruciaal zorgpersoneel zonder problemen in de stad kan werken. Zorg staat nu op de eerste plaats, dus de reis van, naar en in de stad moet zo makkelijk mogelijk zijn. Door mogelijk besmettingsgevaar in het openbaar vervoer en het afschalen ervan zijn de opties voor zorgpersoneel beperkt. Het college heeft daarom besloten aan medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsen en de GGD een gratis parkeervergunning te verstrekken. Met deze parkeervergunning kan in de hele stad worden geparkeerd. De parkeervergunning is ook geldig in verschillende gemeentelijke parkeergarages en in parkeergarages waar de gemeente een huurcontract heeft. Deze regeling geldt tenminste tot en met 31 mei 2020.

Overige belastingmaatregelen

Voor de invordering van gemeentelijke belastingen wordt de richtlijn van de Rijksoverheid gevolgd. Dat betekent dat ondernemers voor een periode van drie maanden eenvoudig uitstel van betaling kunnen aanvragen. Zodra het verzoek tot uitstel is ontvangen, wordt de invordering meteen gestopt. Daarnaast gaat de gemeente bij ondernemers niet over tot dwanginvordering van openstaande schulden. De invorderingsrente wordt verlaagd van 4% naar 0,01%.

Om financiële problemen bij ondernemers uit de overnachtingsbranche te voorkomen is de invordering van de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 voorlopig uitgesteld. Ondernemers kunnen bij de gemeente een verzoek tot vermindering van de voorlopige aanslag indienen en ervoor kiezen om alleen de geïncasseerde toeristenbelasting af te dragen. Ondernemers met betalingsproblemen kunnen uitstel van betaling aanvragen.

Om ondernemers administratief te ontlasten, kunnen ondernemers drie maanden later aangifte doen voor de vermakelijkhedenretributie (vmr). Ondernemers met betalingsproblemen kunnen daarnaast uitstel aanvragen.

De gecombineerde heffingsaanslagen (waaronder de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de afvalstofheffingen) zijn grotendeels al opgelegd in februari. Inwoners en ondernemers die tegen betalingsproblemen aanlopen kunnen uitstel van betaling aanvragen of hun betaling spreiden over acht termijnen.

Adverteren op Mokum.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Mokum.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Amsterdam
02:37

17° C

Bewolkt

0.89 km/h

73%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief