Woonregels aangescherpt om woningen betaalbaar te houden Amsterdam

Normal download  20

Het college van B en W gaat de regels in de Huisvestingsverordening 2021 aanscherpen. De wijzigingen hebben als doel de woningmarkt betaalbaar te houden. Nadat ‘verkamering’ door de invoering van wijk- en pandquota vorig jaar aan banden is gelegd, wordt nu het ‘woningvormen’ beperkt. Hiermee wordt voorkomen dat grote woningen op een andere manier in meerdere kleine woningen worden opgedeeld. Ook gaat het college de boetes voor recidive en bij het niet melden van vakantieverhuur fors verhogen, wat past bij de strijd die het college voert tegen woonfraude en overtredingen van de regels die gelden voor toeristische verhuur van woningen.

Woonwethouder Laurens Ivens: “Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen. De strijd tegen woonfraude zetten we steviger door, met hogere boetes en het uit de anonimiteit halen van toeristische verhuur. Verder willen we voorkomen dat het vinden van een betaalbare woning onmogelijk wordt doordat beleggers woningen opkopen en in delen doorverkopen of verhuren. Met de aangescherpte maatregelen willen we een bijdrage leveren aan het beteugelen van uitwassen op de woningmarkt en het leefbaar houden van de stad.”

Hogere boetes

In de strijd tegen woonfraude en toeristische verhuur wil het college de boetes verhogen. Dit is mogelijk geworden door de nieuwe Wet Toeristische verhuur van woningen. Bij een herhaalde overtreding krijgen professionele verhuurders twee keer het bedrag van de eerste boete opgelegd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als sprake is van het verkameren van woningen zonder vergunning, bij illegale hotels, vakantieverhuur zonder vergunning en het meer dan dertig nachten je woning verhuren als vakantiewoning. De maximale boete voor recidive door professionele verhuurders kan daarmee oplopen tot 43.500 euro. De boete voor het niet registreren of niet vooraf melden van een verhuring gaat ook omhoog van 6000 naar 8700 euro.

Registratieplicht wet toeristische verhuur

Bewoners die hun woning tijdelijk willen verhuren aan toeristen worden vanaf 1 januari 2021 verplicht om zich te registreren in het landelijk registratiesysteem voor toeristische verhuur. Door de registratieplicht is de verhuurder niet meer anoniem. Hierdoor wordt handhaving gemakkelijker. De vergunning- en meldplicht voor vakantieverhuur blijven naast de registratieplicht van kracht.

Woningvormen

Het college wil ‘woningvorming’, het opdelen van woningen in twee of meerdere woningen, beperken omdat er voldoende gezinswoningen in de stad moeten blijven, en omdat het gevolgen heeft voor de leefbaarheid in wijken. Het voorstel is dat alleen woningen die minimaal 100 vierkante meter zijn - voor woningen met een begane grond geldt 200 vierkante meter -  mogen worden verbouwd tot woningen die minimaal 40 vierkante meter groot zijn en in het geval van woningen met een begane grond minimaal 100 vierkante meter. Het college onderzoekt of bij een volgende wijziging van de Huisvestingsverordening ook voor woningvormen quota kunnen worden ingevoerd.

Wooncoöperaties

Het college heeft ambitieuze plannen om er de komende jaren veel wooncoöperaties bij te krijgen. Binnen een coöperatie gaan de bewoners zelf over het beheer en bestuur van de woongemeenschap. Om deze woningen eerlijk te kunnen verdelen, komen er nieuwe regels in de huisvestingsverordening. Zo geldt voor particuliere woningen een inkomenseis en hebben gezinnen voorrang op middeldure huurwoningen van tenminste 61 vierkante meter met tenminste drie kamers. Voor woongemeenschappen van ouderen en woon-zorggemeenschappen in het corporatiebezit gaat het college eenduidige toewijzingsregels invoeren. Bij een verhuizing krijgen zij de mogelijkheid om binnen de inkomens- en doelgroep van de woongemeenschap een nieuwe bewoner te kiezen uit een lijst van kandidaten op WoningNet.

Hoe verder?

De voorstellen zijn aangepast na de inspraakperiode. De Huisvestingsverordening 2021 wordt in december behandeld in de gemeenteraad. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2021.

Adverteren op Mokum.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Mokum.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Amsterdam
20:37

17° C

Bewolkt

0.89 km/h

73%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief